THIẾT BỊ THỦY LỰC VÀ NHỮNG DÒNG THIẾT BỊ PHỔ BIẾN HIỆN NAY

2023-04-26 04:38:26
Tín Phú Lợi

Thủy lực là sự vận chuyển lực của chất lỏng trong một môi trường giới hạn, truyền lực đẩy lên chất lỏng để tạo ra một lực lớn hơn.

Thiết bị thủy lực là những dụng cụ, thiết bị mà được sử dụng để hỗ trợ thực hiện những thao tác như nén, uốn, ép, nâng,… các nguyên vật liệu khác dựa trên hệ thống truyền tải bằng cách truyền áp suất và lưu lượng thông qua chất lỏng cần truyền và mang lại hiệu quả gấp nhiều lần so với các công cụ và thiết bị thông thường khác.