Vận chuyển

2023-06-12 04:33:20
Tín Phú Lợi

Phí vận chuyển của đơn hàng sẽ được tính dựa trên:

  • Tổng khối lượng của sản phẩm
  • Địa chỉ nhận hàng của khách hàng
  • Các đơn vị/ phương thức vận chuyển khác nhau do mỗi đơn vị có quy định tính phí riêng

Tín Phú Lợi sẽ giao hàng cho khách theo:

  • Đường bộ
  • Đường hàng không
  • Đường tàu hỏa
  • Chuyển phát nhanh
  • Các hình thức giao hàng khác có sự thỏa thuận giữa Tín Phú Lợi và khách hàng

Với mỗi loại hình vận chuyển, chúng tôi sẽ gửi thông tin cụ thể, rõ ràng về đơn vị vận chuyển, thời gian nhận hàng dự kiến đến khách hàng. Đồng thời, chúng tôi theo dõi cùng khách hàng về đơn hàng để đảm bảo thời gian giao nhận.

phone