Bảo mật

2023-06-12 04:33:49
Tín Phú Lợi

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Khách hàng truy cập vào website Tín Phú Lợi mà không cần đăng ký tài khoản.

Các thông tin bắt buộc khi điền vào form, khi trao đổi online với nhân viên công ty như

  • Họ và tên
  • SĐT
  • Email
  • Địa chỉ công ty, đơn vị, các thông tin khác

Các thông tin này khách hàng chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp.

Những thông tin này, Tín Phú Lợi chỉ thu thập, lưu hồ sơ, và sử dụng thông tin có liên quan cho giao dịch giữa Tín Phú Lợi và khách hàng.

Nếu khách hàng có thắc mắc, đề xuất, liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ: sales@tinphuloi.vn

 

 

 

 

phone